Lapsi tutkii Raamattua Tansaniassa.

 

Lähetys

Evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille. Lähetystyö pohjautuu Jeesuksen antaman lähetyskäskyyn tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla. Tätä todistus- ja palvelutehtävää seurakunta toteuttaa yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Miten lähetystyötä tehdään?

Lähetystyö on opetus-, kasvatus- ja auttamistyötä ja evankeliumin ilosanoman esillä pitämistä. Evankeliumi kuuluu kaikille ihmisille. Lähetystyön tavoitteena on viedä evankeliumi niiden keskuuteen, jotka eivät ole kuulleet sitä tai ovat vieraantuneet Kristuksesta. Lähetystyössä on keskeistä ihmisen kokonaisvaltainen auttaminen.

Seurakunta kerää toiminnallaan varoja lähetystyöhön. Seurakunnalla on omia nimikkolähettejä ja -kohteita, joita erityisesti tuetaan sekä taloudellisesti että rukouksin.

Miten sinä voit tehdä lähetystyötä?

Lähetys on jokaisen seurakuntalaisen tehtävä. Tarvitaan lähtijöitä ja lähettäjiä.

  • Lähettäjänä voit rukoilla lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tämä on helppo mutta tärkeä tehtävä.
  • Lähetystyötä voi tukea rahallisesti eri lähetysjärjestöjen kautta ja nimikkolähettien työtä tukemalla. Esimerkiksi diakonia- ja lähetyspiireissä, lähetyslounailla ja Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksissa on mahdollisuus antaa rahallista tukea lähetykselle.
  • Myös talkootehtäviin osallistumalla edistät varojen keräämistä lähetystyölle.

Lohtajan seurakunnan lähetystyötä koordinoi lähetyksen vastuuryhmä