Rikkomus

 

Rikkomus-termi voidaan ymmärtää monella tavalla. Etsin sanalle selitystä ja löysinkin monenlaisia merkityksiä. Suurin osa sanan selityksistä liittyivät 
lakiin, suhteessa yhteiseen tekemiseen, pelin sääntöihin tai toisen ihmisen kohtelemiseen. Rikkomus on siis termi, joka on suhteessa johonkin toiseen – itseni kaltaiseen. 

Kun me rikomme esineen, sen voi usein korjata tai heittää menemään. Onneksi olemme oppineet myös kierrättämään ja löytämään uusia tarkoituksia ja merkityksiä rikkoutuneille tavaroille, mikäli ne ovat vielä käytettäviä. Olemme oppineet katsomaan ”uusin silmin” tai tarkastelemaan uudesta näkökulmasta.
Entä ihmistä?

Kun teemme rikkomuksen, on se harvoin tahatonta. Ymmärtämättömyyttä toki voi olla paljonkin mukana, mutta usein olemme tietoisia, mitä teemme. 
Kierrämme tai vääristelemme totuutta, varastamme ja valehtelemme, teemme väärin toisiamme kohtaan. Ja meille tehdään samoin. Puhumme mitä vain tiedon ja uskon nimissä ajaaksemme omaa tai ryhmämme asiaa. Ja seuraukset saattavat olla kohtalokkaat, jopa tappavat.  

Onko kysymys synnistä?
Pitäisikö antaa anteeksi?

Antti Lapinoja.Antti Lapinoja
vt. kirkoherra
Kälviän ja Lohtajan
seurakunnat
antti.lapinoja@evl.fi

Sunnuntai 31.10.

Matt. 6:14–15

Jeesus sanoo:
    ”Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.