Hautaustavat

Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Uurna- ja tuhkahautaaminen on yleistynyt, ja se vaatii vähemmän maa-alaa kuin arkkuhautaus. Yksittäiset uurnahautaamiselle tarkoitetut uurnahaudat, joihin sijoitetaan oma muistomerkki, lunastetaan määräajaksi kuten arkkuhaudat. Uurnahaudassa on 4 uurnapaikkaa yhdessä tasossa. Uurnahautauksessa uurna lasketaan hautaan, samoin kuin arkkuhautauksessa arkku.

Muistolehtoon haudattaessa tuhka tai uurna haudataan yhteisen hauta-alueen yhteen hautasijaan. Seurakunta hallinnoi muistolehtoa, joten hautasijan hautaoikeutta ei lunasteta määräajaksi. Tuhka tai uurna haudataan muistolehtoon vain sulan maan aikana seurakunnan toimesta, eivätkä omaiset ole mukana hautauksessa. Omaisille ei kerrota muistolehtoon haudatun tuhkan tarkkaa paikkaa.

Hautausmaalla on muistolehdon yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat tilata muistolaatan. Muistolaatta tilataan Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Arkkuhautaus

Hautaan siunaaminen tapahtuu useimmiten siunauskappelissa. Omaiset kantavat arkun noin viisitoista minuuttia ennen tilaisuuden alkua vainajien säilytystilasta kappeliin surumusiikin soidessa. Omaisten tilaamat, kukkakauppiaiden toimittamat kukkalaitteet ovat valmiina kappelissa. Siunauksen jälkeen saattoväki hakee lasketut kukkalaitteet pois ja kantajat asettuvat paikalleen. Arkku siirretään saatossa haudalle kirkonkellojen soidessa. Suntio kulkee saaton edellä ja ohjaa ja opastaa kantajia laskemaan arkun hautaan rauhallisesti ja niin, että vainajan jalat tulevat kohti itää. Kantajat ja saattoväki pääsääntöisesti myös peittävät haudan. Suntio pyrkii kantajien kanssa käymään tilaisuuden kulun läpi etukäteen.


Enkelit hautakivellä Lohtajalla.

Tuhkahautaus

Hautaan siunaaminen on tuhkahautauksessa samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Siunauksen jälkeen arkku ja kukkalaitteet siirretään takaisin vainajien säilytystilaan, josta hautaustoimisto hakee arkun ja vie tuhkattavaksi. 

Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksesta huolehtii seurakunnan suntio ilman omaisia.