​​​​​​​Pappi kastaa pientä lasta.

Kasteen lahja

Syntynyt lapsi on kaunis lahja. Lämpimät onnittelut suuren elämänihmeen edessä. Vauva ansaitsee kaikkea hyvää ja kaunista. Kaste on yksi sellainen asia, lahja, joka kantaa halki elämän.

Kasteessa ihmisestä tulee sekä kotiseurakuntansa että maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky.

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.
Matt. 28:16-20

Kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kristittynä olemisen perusta. Luterilaisessa kirkossa, kuten kaikissa vanhoissa kirkkokunnissa, kastetaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. Aikuiskasteen saa aikuinen, joka haluaa liittyä kirkon jäseneksi ja jota ei ole kastettu.

Kasteeseen perustuvat muut kirkolliset toimitukset. Kaste on liitto Jumalan ja ihmisen välillä. Kaste on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Kastepuku

Lohtajan seurakunnalla on kastepuku lainattavaksi. Voitte sopia sen käytöstä keittiövastaavan kanssa p. 050 3147 581.

Kastepuu

Lapselle tehdään "kastelehti", johon kirjoitetaan lapsen nimi ja kastepäivä. Jos perhe haluaa, seurakunnan lastenohjaaja vierailee kodissa lapsen kasteen jälkeen. Perhekirkkoja pidetään kuukausittain, yleensä kuukauden 3. sunnuntaina, ja silloin kastelehti liitetään kirkon kastepuuhun. Joku kastetun perheväestä voi kiinnittää lehden. Samalla rukoillaan lapsen ja perheen puolesta.

Vuoden aikana kastettujen perheet kutsutaan tammikuun alussa vauvakirkkoon sekä kahveille. Samalla kastelehdet jaetaan omaksi lasten perheille. 

Jumala, Isämme
Sinä annat meille elämän lahjaksi.
Kiitos sinulle siitä,
että suljet tämän lapsen hoivaasi ja suojelukseesi.

Ota hänet kasteen armoliittoon,
jossa Jeesuksen rakkaus on todellista elämän kaikissa vaiheissa.
Hän on nyt hauras ja heikko, ole sinä hänen kanssaan ja kanna häntä sylissäsi.
 
Valaise koko hänen elämänsä.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden.

Lohtajan kirkon kastepuu.

Kastelehti liitetään kastepuuhun

Seurakunta pitää yhteyttä kastettujen lasten perheisiin. Lapsen kasteen jälkeen "kastelehti" kiinnitetään kirkon kastepuuhun samalla kun hänen puolestaan rukoillaan jumalanpalveluksen yhteydessä.

Vuoden aikana kastettujen perheet kutsutaan tammikuun alussa vauvakirkkoon sekä kahveille. Samalla edellisvuoden kastelehdet jaetaan omaksi lasten perheille.