Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

  • normaali toimitusaika on kaksi viikkoa
  • poikkeuksena kesäaika (kesä-, heinä- ja elokuu), jolloin toimitusaika on neljä viikkoa
  • Viivästyksiä toimitusaikoihin voi tulla sellaisten vainajien kohdalla, joilla kuolintietoa ei kirjata järjestelmään riittävän nopeasti.

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Virkatodistuksen antaminen edellyttää hyväksyttyä käyttötarkoitusta, esim. perunkirjoitus. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu sen käyttötarkoitukseen. 

Virkatodistus on maksullinen.

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä: 

1. Elossaolotodistus 
Elossaolotodistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voidaan käyttötarkoituksen mukaisesti tarvittaessa lisätä tiedot aviopuolisosta, lapsista tai vanhemmista.  
​Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ei yleensä tarvitse itsestään erillistä elossaolotodistusta vanhempansa perunkirjoitukseen, sillä tämä tieto sisältyy aluekeskusrekisterin laatimaan vanhemman sukuselvitykseen (ks. alempana).

Muiden kuin evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten on tilattava elossaolotodistus omalta rekisterinpitäjältään, esimerkiksi ortodoksisesta kirkosta tai Digi- ja väestötietovirastosta. 

2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus 
Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (esimerkiksi asunto- ja kiinteistökaupat, vuokrasopimuksen päättäminen, lainhuuto, perinnöstä luopuminen).
Sukuselvitys sisältää käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot henkilön elämän ajalta 15-vuotiaasta alkaen.
Sukuselvitykseen merkitään myös mahdolliset aviopuolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä aviopuolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. 
Sukuselvitys laaditaan kattavasti, joten siinä on kaikki tarvittava tieto esimerkiksi perunkirjoitusta varten kirkkoon kuuluvista kuolinpesän osakkaista. 

Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus

Tilaavirkatodistus.fi asiointipalvelusta voi tilata virkatodistuksen.

Vaihtoehtoisesti virkatodistuksen/sukuselvityksen voi tilata soittamalla aluekeskusrekisteriin p. 050 3147 261 tai 06 8296 261 arkisin klo 9–15 tai sähköpostilla keskusrekisteri.kokkola(at)evl.fi

HUOM! Virkatodistuslomakkeella ei voi tilata sukututkimusta. Jos haluat tilata sukututkimuksen, katso lisätietoa tästä.

Aluekeskusrekisterin asiakaspalvelu hoidetaan kirkkoherranvirastojen kautta.