Käsityöryhmä Tansaniassa.

 

Lähetysjärjestöt

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa lähetystyötä toteutetaan lähetysjärjestöjen kautta. Kirkon seitsemän lähetysjärjestöä on listattu alla perustamisjärjestyksessä (perustamisvuosi suluissa). Lisätietoja lähetysjärjestöjen toiminnasta löydät niiden nettisivuilta:

Suomen Pipliaseura (1812)
Suomen Lähetysseura (1859)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (1873)
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (1922)
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (1967)
Medialähetys Sanansaattajat (1973)
Lähetysyhdistys Kylväjä (1974)

Lisäksi Kirkon Ulkomaanapu hoitaa kirkon ja seurakuntien kansainvälistä diakoniaa (perustettu 1947).