Vastuuryhmät 2023-2024

Seurakunnan eri toimintamuotoja hallinnoivat seurakuntaneuvoston valitsemat vastuuryhmät.

Vastuuryhmät koostuvat vähintään 5-10 maallikkojäsenestä sekä kyseisen työalan työntekijöiden edustajista. Seurakuntaneuvosto nimeää maallikkojäsenten lisäksi kuhunkin vastuuryhmään seurakuntaneuvoston edustajan.
 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä

Marita Karhula
Matti Niemelä
Tuomo Puutio
Heikki Sinko
Pirkko Tuomaala
Sirpa Orjala, seurakuntaneuvoston edustaja
kirkkoherra Antti Lapinoja
kanttori Minna-Leena Lahti

Diakonian vastuuryhmä

Erkki Karhula
Pirjo Leskelä
Annukka Mikkola
Juhani Nissilä
Leena Sinko
Rauno Jaakola, seurakuntaneuvoston edustaja
diakoniatyöntekijä Riikka Peltola, sihteeri

Kasvatuksen vastuuryhmä

Katriina Huhtala
Anniina Kiiskilä
Antti Nissilä
Elina Pajunpää
Juho Pietilä
Lasse Yli-Varo
Risto Haverinen, seurakuntaneuvoston edustaja
seurakuntapastori Tero Huuhtola-Laurén
lastenohjaaja Milla Haapalainen

Lähetyksen vastuuryhmä

Erkki Anttila
Terttu Anttiroiko
Teija Huhtala
Ismo Jukkola
Pertti Laiho
Minna Potinoja
Maarit Jukkola, seurakuntaneuvoston edustaja
lähetyssihteeri Helena Räisänen

Aikuistyön vastuuryhmä

Seppo Karhula
Jouni Perttula
Reetta Siirilä
Pertti Leskelä, seurakuntaneuvoston edustaja
seurakuntapastori Tero Huuhtola-Laurén

Tiedotuksen vastuuryhmä

Anna Niemelä, pj.
Oili Ijäs
Tuomo Ojala
Hanna Yrjänä, seurakuntaneuvoston edustaja
kirkkoherra Antti Lapinoja
toimistosihteeri Pirjo Pajunpää