Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Lähetystyöntekijä Kirsi Vimpari.Lähetystyöntekijät ja nimikkokohteet

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta

Kirsi Vimpari, Viro

Kirsi Vimparin päätyönä on rakentaa lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä Etelä-Virossa Tartosta käsin. Työhön sisältyy pääosin pyhäkoulutyötä, lasten- ja nuortenleirejä, nuorteniltoja ja tapahtumia sekä opiskelijatyötä eri muodoissaan. Tärkeä osa Kirsin työtä on paikallisten vastuunkantajien tukeminen ja opastaminen niin käytännön työssä kuin hengellisestikin. 

  • Yhteystiedot: kirsi.vimpari@sley.fi
  • Kuulumisia: Lähettikirje
  • Liity tukirenkaaseen. Saat ajankohtaista tietoa lähetin työstä. Saat myös viitenumeron, jonka avulla voit lahjoittaa lähetin työhön säännöllisesti tai sinulle sopivana aikana.
  • Lahjoita.

Lähde hetkeksi Kirsin matkaan, kun hän kertoo videolla työstään.

YouTube-video

Etelä-Sudanin pakolaisleirityö Pohjois-Ugandassa

Etelä-Sudanin sisällissodasta johtuen Pohjois-Ugandaan on syntynyt leirejä, joissa asuu lähes miljoona pakolaista. Evangelical Lutheran Church in South-Sudan / Sudan (ELCSS/S) toimii neljällä näistä pakolaisleireistä: Bidibidissä, Morobissa, Lamwossa ja Bweyalessa.

Kirkon työtä tuetaan vaikeissa olosuhteissa. Pressukirkoissa kokoontuu isoja seurakuntia. Uusia jäseniä kastetaan ja uusia seurakuntia perustetaan. Kirkko tuo toivoa toivottomuuteen niiden ihmisten pariin, jotka ovat menettäneet paljon. Jumalanpalveluksissa kaikuvat iloiset afrikkalaiset laulut. 

Lähetystyöntekijä Sakari Heinonen.

Lähetystyöntekijä

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta

Sakari Heinonen, Kypros

Sakari Heinonen on kasvanut lähetyslapsena Keniassa, suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Englannissa ja hankkinut siinä rinnalla taitoja ja pätevyyttä kristilliseen mediatyöhön.

Kansanlähetyksen valmennuksen suoritettuaan hän suuntasi maaliskuun 2016 alussa Kyprokselle avustamaan SAT-7 PARSin ohjelmatuotannossa. Hänen erityisenä vastuualueenaan on tekniikan toimiminen suorien lähetysten aikana.

Kari Tynkkynen.

Lähetystyöntekijä

Evankelisen lähetysyhdistyksen kautta

Kari Tynkkynen, Viro

Kari Tynkkynen toimii Kullamaan, Mihklin ja Piirsalun seurakuntien kirkkoherrana.
Lisäksi tehtävänä on seurakuntien työntekijöiden auttaminen
ja kouluttaminen Länsi-Viron rovastikunnan alueella.

  • Yhteystiedot: kari.tynkkynen@evankeliset.net
  • Liity tukirenkaaseen ilmoittamalla siitä Kari Tynkkysen sähköpostiin. Tukirenkaassa voit kantaa Tynkkystä ja hänen työtään esirukouksin sekä tukea myös taloudellisesti.
  • Taloudellista tukea voi antaa myös Evankelisen lähetysyhdistyksen nettisivujen kautta.
  • Kuulumisia: Ystäväkirje
  • Lisätietoa Kari Tynkkysen tekemästä lähetystyöstä
  • Lahjoita.

Rovastikunnallinen kohde

Vitelen kappeliseurakunta Aunuksessa Venäjällä on Kokkolan rovastikunnan tukema kohde.