Hallinto

Hallinto

Lohtajan seurakunta on osa Kokkolan seurakuntayhtymää.
Kokkolan seurakuntayhtymä laajeni vuoden 2009 alusta käsittämään viisi seurakuntaa:

  • Kokkolan suomalainen seurakunta
  • Karleby svenska församling (Kokkolan ruotsalainen seurakunta)
  • Kaustisen ja Ullavan seurakunta
  • Kälviän seurakunta 
  • Lohtajan seurakunta 

Luottamushenkilöt seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleilla joka neljäs vuosi. Marraskuussa 2014 valittujen uusien luottamushenkilöiden toimikausi on 2015-18. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään syksyllä 2018. 

Seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä ja hoitavat hengellisen työn. Seurakunnan toiminnasta päättää itsenäisesti vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra.

Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talouden sekä kiinteistö- ja hautaustoimet. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on yhteinen ylin hallinto, yhteinen kirkkovaltuusto, jonne jäsenet valitaan vaaleilla. Valtuuston apuna toimii sen nimeämä yhteinen kirkkoneuvosto, joka valmistelee asioita valtuustolle. Ylintä päätösvaltaa yhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Tästä klikkaamalla näet yhteisen kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoonpanon ja pöytäkirjat.

Yhtymän laajenemisen vaikutuksia ei yksittäinen seurakuntalainen juuri huomaa. Kuolleet haudataan edelleen kotipaikkakunnalleen, seurakunnan työntekijät jatkavat tehtävissään ja seurakuntatyö jatkuu entiseeen tapaan. Yhtymän seurakuntien taloutta, kiinteistö- ja hautausasioita hoidetaan yhteisesti. Yhtymän hoidossa on myös kaikkia sen seurakuntia palvelevia työmuotoja.

Yhtymän organisaatiokaavio

VÄESTÖTIETOJA 2016 (suluissa vuoden 2015 luvut)

                        

Kokkolan
suomalainen
seurakunta

Karleby
svenska
församling
Kaustisen
ja Ullavan
seurakunta
Kälviän
seurakunta 
Lohtajan
seurakunta
Yhteensä
Kastetut 337 (307) 64 (69) 52 (55) 42 (48) 19 (18) 514 (497)
Kuolleet 225 (215) 69 (77) 41 (53) 40 (28) 26 (30) 401 (403)
Srk:aan muuttaneet 1.148 (1.178) 123 (97) 179 (204) 165 (188) 78 (96) 1.693 (1.763)
Srk:sta muuttaneet 1.100 (1.061) 148 (138) 176 (191) 188 (188) 122 (106) 1.734 (1.684)
Kirkkoon liittyneet 104 (104) 18 (11) 18 (7) 5 (13) 1 (4) 146 (139)
Kirkosta eronneet 363 (353) 45 (35) 18 (19) 27 (21) 12 (12) 465 (440)
Jäsenmäärä kauden
alussa
25.318 (25.386) 6.026 (6.094) 4.527 (4.558) 3.896 (3.877) 2.400 (2.429) 42.167 (42.344)
Jäsenmäärä kauden
lopussa
 25.182 (25.324) 5.965 (6.027) 4.534 (4.562) 3.862 (3.896) 2.340 (2.401) 41.883 (42.210)