Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 13.9.2018

Julkaistu: 13.09.2018

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 13.9.2018:

SEPPO VILJAMAA JA ANN-MARIE GRANHOLM PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN VIRKOIHIN
Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa on ollut avoinna kaksi virkaa.
Johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä neljä henkilöä, joista yksi kutsuttiin haastatteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan virkaan kirkkohallituksen sielunhoidon asiantuntijan, TK Seppo Viljamaan.
Uutta perheneuvojan virkaa haki 15 henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin neljä. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi perheneuvojan virkaan YTM Ann-Marie Granholmin.
Molemmat valinnat tehtiin haastatteluryhmän ja perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunnan yksimielisten esitysten mukaisesti.

VEROPROSENTTI ESITETÄÄN PIDETTÄVÄKSI NYKYISELLÄÄN
Kuluvan vuoden 2018 kirkollisveroprosentti Kokkolan seurakuntayhtymässä on 1,7. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa myös vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,7.

SOLDATSKÄRIN KESÄKOTI MYYDÄÄN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että Soldatskärin kiinteistö myydään ja myyntiin liittyvät valmistelut aloitetaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto on tehnyt - kiinteistöjohtokunnan esityksestä - päätöksen Soldatskäristä luopumisesta jo marraskuussa 2017 ja päättänyt selvittää kiinteistön omistussuhteet ja oikeudelliset mahdollisuudet siitä luopumiseen. Päätöksen mukaisesti Soldatskärissä ei ole enää ollut leiritoimintaa 1.9.2018 jälkeen.
Asianajotoimisto Anne Mäkelän tekemän oikeudellisen selvityksen Soldatskärin kiinteistön omistussuhde on selvä eli Kokkolan seurakuntayhtymä omistaa sen, eikä sen myymiselle ole estettä.

YKSPIHLAJAN KIRKON MYYMISESTÄ KESKUSTELTIIN
Yhteinen kirkkoneuvosto kävi Ykspihlajan kirkon myymisestä perusteellisen keskustelun. Päätös myymisestä päätettiin hallintojohtajan esityksestä siirtää seuraavaan kokoukseen.
Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtokunta on kokouksessaan 20.11.2017 esittänyt, että Ykspihlajan kirkosta luovutaan. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt kirkon myymisestä lausunnot Kokkolan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoilta.

FLYYGELIN HANKINTAAN ESITETÄÄN LISÄMÄÄRÄRAHAA
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Kokkolan kirkkoon tulevan flyygelin hankintaan varataan 10.000 euron lisämääräraha. Vuoden 2018 budjettiin ei ole varattu määrärahaa flyygelin hankintaan.
Flyygelin hankintaa valmistelleet kanttorit esittävät kyseistä lisämäärärahaa parhaillaan koesoitossa olevan flyygelin hankintaan ja soitinhuoltokuluihin.

VIESTINTÄPÄÄLLIKÖN VIRKA JULISTETAAN HAETTAVAKSI
Yhteinen kirkkoneuvosto on 23.8. myöntänyt Aune-Inkeri Björkströmille eron seurakuntayhtymän viestintäpäällikön virasta 1.4.2019 alkaen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa viestintäpäällikön viran haettavaksi ja nimesi työryhmän valmistelemaan valintaprosessia. Työryhmä pyytää myös seurakuntaneuvostojen lausunnot ehdotuksesta.
Viestintäpäällikön viran kelpoisuusehtoina ovat kirkon työn tuntemuksen lisäksi soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys viestintäalalla tai lehtityössä. Kielitaidon suhteen on voimassa, mitä on säädetty Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamassa kielisäännössä.

KOKKOLAN SUOMALAISEEN SEURAKUNTAAN ESITETÄÄN PERUSTETTAVAKSI LÄHETYSSIHTEERIN VIRKA
Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa Kokkolan suomalaiseen seurakuntaan lähetyssihteerin viran 1.1.2019 alkaen nykyisen lähetyssihteerin toimen tilalle.
Viran perustamista on esittänyt suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto, ja johtoryhmä puoltaa esitystä. Lähetyssihteerin tehtävään kuuluu yhteystyö lähetysjärjestöjen ja kansainväliseen työhön liittyvien järjestöjen kanssa.