Uutiset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä

Julkaistu: 14.06.2018

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 14.6.2018:

UUDEN PERHENEUVOJAN VIRKA HAETTAVAKSI

Yhteinen kirkkovaltuusto perusti toisen perheneuvojan viran kokouksessaan 7.6 2018. Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on julistaa perheneuvojan virka haettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi valintaprosessia valmistelemaan saman työryhmän kuin neuvottelukeskuksen johtajan valintaan; siihen kuuluvat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, henkilöstöpäällikkö, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perheneuvojan erityiskoulutus tai sitoutuminen hankkimaan erityiskoulutus. Perheasiain neuvottelukeskuksen viranhaltijoiden kielitaidon suhteen on voimassa, mitä on säädetty hakukelpoisuudesta kaksikielisiin seurakuntiin ja Kokkolan seurakuntayhtymän kielisäännössä. Palvelut turvataan molemmilla kotimaisilla kielillä. Virkaa täytettäessä hakijoiden henkilökohtainen soveltuvuus arvioidaan testein.

Perheasian neuvottelukeskuksen uusi perheneuvojan virka ja johtajan virka tulevat haettaviksi samanaikaisesti.


MARTIN KANKKONEN TORSÖN TIEKUNNAN TOIMITSIJAMIEHEKSI

Maanmittauslaitoksen tiloissa Kokkolassa perustettiin 14.12.2017 Torsön alueen käyttäjille tiekunta. Tällöin laskettiin myös käyttäjille tieyksiköt, joista seurakuntayhtymälle tuli 95,33 %. Samalla päätettiin, että toimitsijamieheksi nimettiin Kokkolan seurakuntayhtymä/Eero Hanni.

Toimistopäällikkö Eero Hannin siirtyessä eläkkeelle yhteinen kirkkoneuvosto päätti nimetä Torsövägen-tiekunnan toimitsijamieheksi kiinteistöpäällikkö Martin Kankkosen.