Uutiset

Diakoniavastaanotto tarjoaa kokonaisvaltaista apua

Julkaistu: 16.11.2017

 

Jokaisen ihmisen elämässä tulee joskus vaiheita, jolloin tarvitsee ulkopuolista apua. Jos ei ole tottunut hakemaan apua kodin tai lähipiirin ulkopuolelta, voi tuntua hankalalta ja neuvottomaltakin. Miten pitäisi toimia?

Diakoniavastaanottoja on joka seurakunnassa. Perusperiaatteena Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa on, että diakoniatyöntekijät päivystävät ennalta ilmoitettuina aikoina ja tarjoavat henkistä ja aineellista apua luottamuksellisesti ilman ajanvarausta diakonisin perustein.
Asiakkaat hakeutuvat vastaanotolle asuinpaikan tai kieliperusteen mukaan asioiden vain yhdessä toimipisteessä.

Kohtaaminen on asiakkaan kokonaistilannetta huomioivaa. Yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa voidaan pohtia tilannetta ja sopivaa ratkaisua haastavassa elämäntilanteessa. On mahdollista saada myös palveluohjausta.
Jos haasteet ovat kehittyneet pitkällä aikavälillä, on myös inhimillistä, että niiden korjaaminen vie aikaa. Joskus voi tulla nopeastikin kriisi, johon tarvitsee keskusteluapua, esimerkiksi äkillinen kuolemantapaus lähipiirissä tai muu traumaattinen kokemus. Silloin auttamisen luonne voi olla vähän toisenlainen.

Yleisimmät syyt diakoniavastaanotolle hakeutumisessa ovat taloudellisen avun tarpeet, haasteet ihmissuhteissa tai sairaudet ja niistä johtuvat elämäntilanteen haasteet.
Mikäli asiakas tarvitsee taloudellista apua, on hyvä varautua taloudellista asemaa kuvaavilla tositteilla, kuten Kelan päätöksillä sekä tilitiedoilla. Seurakuntien pääasiallinen välitön taloudellinen apu on harkinnanvaraista, tilapäistä ja kertaluonteista. Apu on tavallisesti ruoka-apua, esimerkiksi Kaustisella, Ullavassa, Kälviällä ja Lohtajalla EU-ruokaa täydennettynä lisäruokatuotteilla. Kaikissa seurakuntayhtymän seurakunnissa on käytössä myös lahjakortteja, joita myönnetään ruokaan ja puhtauteen liittyviin ostoihin.
Taloudellinen apu on pääasiassa määrällisesti rajattua. Erityisen vaikeissa tilanteissa voidaan pohtia isompaa avustamisen tarvetta ja viedä auttamisprosessia pidemmälle.
Diakonia tekee yhteistyötä järjestöjen ja muiden hyväntekeväisyyttä tekevien tahojen kanssa. Yhteistyöllä on mahdollisuus saada lisää auttamismahdollisuuksia.

Teksti: Camilla Honkala