Diakonia

Diakonia

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen pohjautuvaa rinnalla kulkemista elämän eri tilanteissa, niin suruissa kuin iloissakin.

Diakoniatyö on rohkaisua jaksamaan, toivon etsimistä, huolien jakamista. Diakoniatyö tarjoaa sielunhoitoa ja hengellistä, henkistä ja taloudellista tukea (myös EU-ruokakasseja) hädässä oleville. Pyrkimyksenä on ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen. Vaikeuksienkaan kanssa ei tarvitse jäädä yksin!

Diakoniatyön keskeistä toimintaa ovat:

  • vastaanotto
  • kotikäynnit
  • laitosvierailut
  • syntymäpäivätervehdykset
  • kerhot ja piirit                                                                                              
  • sururyhmä läheisensä menettäneille
  • vertaistuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille sekä omaishoitajille

Lisäksi järjestetään retkiä, leiripäiviä, kirkkopyhiä, myyjäisiä ja tempauksia. Osa erityisryhmien toiminnasta on rovastikunnallista ja naapuriseurakuntien kanssa yhteistä. Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä järjestetään monipuolista toimintaa ja yhdessä jakamista!

Viranhaltijan lisäksi työtä tekee runsas vapaaehtoisten joukko, kuten aktiiviset diakoniakylätoimikunnat kuudella kylällä. Tule mukaan - diakonia on jokaisen seurakuntalaisen perustehtävä!

Kupsala Maija

Diakoniatyöntekijä
050 3147 393
Lohtajan seurakunta
Diakonia

 

Diakoniavastaanotto

Keskiviikkoisin klo 10-12

Seurakulma, käynti takaoven kautta, Lohtajantie 6 A

Palveleva puhelin

Palveleva netti

Perheasiain neuvottelukeskus